Kieran McArdle Goal Against the Calgary Roughnecks 2/12/17

2/12/17: Kieran McArdle scores his second goal of the game in the second quarter against the Calgary Roughnecks.